Dotační program města Letovice na rok 2020


Podporované oblasti v rámci Dotačního programu města Letovice pro rok 2020 jsou:

Dotace budou poskytovány na celoroční činnost žadatele, stejně tak na jednorázové, mimořádné akce a nově na pořízení investičního movitého majetku.

Každý žadatel smí nově podat pouze jednu žádost do jedné z oblastí podpory.

Způsobilými žadateli jsou fyzické osoby, příspěvkové organizace zřízené JMK, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, společenství vlastníků se sídlem ve městě Letovice nebo vykonávají celoroční činnost na území města Letovice a jeho místních částí.

Termín pro podávání žádostí začíná dnem 1. 10. 2019 a končí dnem 30. 11. 2019.

Podrobnější informace naleznete v Dotačním programu města Letovice pro rok 2020