Dotační program města Letovice na rok 2021


Podporované oblasti v rámci Dotačního programu města Letovice pro rok 2021 jsou:

  • Tělovýchova a sport
  • Kultura a školství
  • Sociálně-zdravotní oblast
  • Občanské a komunitní aktivity

Dotace budou poskytovány na celoroční činnost žadatele, stejně tak na jednorázové, mimořádné akce a na pořízení investičního movitého majetku.

Každý žadatel smí podat pouze jednu žádost do jedné z oblastí podpory.

Nově může výše dotace činit až 100% celkových uznatelných výdajů projektu.

Způsobilými žadateli jsou fyzické osoby, příspěvkové organizace zřízené JMK, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, společenství vlastníků se sídlem ve městě Letovice nebo vykonávají celoroční činnost na území města Letovice a jeho místních částí.

Termín pro podávání žádostí začíná dnem 19. 10. 2020 a končí dnem 30. 11. 2020.

Podrobnější informace naleznete v Dotačním programu města Letovice pro rok 2021


Dotační program města Letovice na rok 2020


Podporované oblasti v rámci Dotačního programu města Letovice pro rok 2020 jsou:

  • Tělovýchova a sport
  • Kultura a školství
  • Sociálně-zdravotní oblast
  • Občanské a komunitní aktivity

Dotace budou poskytovány na celoroční činnost žadatele, stejně tak na jednorázové, mimořádné akce a nově na pořízení investičního movitého majetku.

Každý žadatel smí nově podat pouze jednu žádost do jedné z oblastí podpory.

Způsobilými žadateli jsou fyzické osoby, příspěvkové organizace zřízené JMK, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, společenství vlastníků se sídlem ve městě Letovice nebo vykonávají celoroční činnost na území města Letovice a jeho místních částí.

Termín pro podávání žádostí začíná dnem 1. 10. 2019 a končí dnem 30. 11. 2019.

Podrobnější informace naleznete v Dotačním programu města Letovice pro rok 2020